Struktur Pelaksanaan Pelan Pertumbuhan Srategik Negeri Johor (2016-2020)

1. Majlis Wawasan Pertumbuhan Johor

 • YAB Menteri Besar Johor (Pengerusi)
 • YB Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Johor
 • YB Setiausaha Kerajaan Negeri Johor
 • Pegawai-Pegawai Daerah
 • Jabatan-Jabatan Kerajaan / IPT/ GLC
 • Swasta

2. Jawatankuasa Pemandu Negeri

 • YB Setiausaha Kerajaan (Pengerusi)
 • Pegawai-Pegawai Daerah
 • Jabatan-Jabatan Kerajaan / IPT/ GLC
 • Swasta

3. Jawatankuasa Majlis Pertumbuhan Daerah

 • Pegawai Daerah (Pengerusi)
 • Jabatan-Jabatan Kerajaan / IPT/ GLC
 • Swasta
 • Pemimpin Tempatan