Sumbangan Sektor Kepada KDNK

 

 

KDNK JOHOR RM 111 BILION

  • Sektor pembuatan dan perkhidmatan mendominasi struktur ekonomi masing-masing dengan nilai KDNK RM 34.2 bilion (30.8%) dan RM 52.5 bilion (47.4%)