Pertumbuhan Ekonomi Negeri Johor

  • KDNK JOHOR PADA TAHUN 2017 MENCATATKAN NILAI RM 111 BILION IAITU MENYUMBANG KEPADA 9.5% KEPADA KDNK NASIONAL
  • JOHOR MERUPAKAN NEGERI KEEMPAT TERTINGGI DARI NILAI SUMBANGAN KDNK NASIONAL