Pertumbuhan Ekonomi Negeri Johor

  • Purata kadar pertumbuhan KDNK Johor mengatasi kadar nasional bagi tahun 2011 – 2016 dengan kadar 5.9% (Johor) dan 5.1% (Nasional)
  • Pertumbuhan KDNK Johor mengatasi kesemua negeri lain pada tahun 2016 dengan peningkatan pada kadar 5.7%