YAB Dato’ Seri Mohd Najib ketika merasmikan pelancaran Majlis Pelan Pertumbuhan Strategik Johor